ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษกระดาษ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนอนุบาล 2
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,09:30   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปั้นดินน้ำมัน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,09:29   อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แกะสลักผลไม้
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐกานต์ ทองสุข
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,09:28   อ่าน 211 ครั้ง