คณะผู้บริหาร

นางสาวผัดตา ดารากัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา