ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับบมัธยมปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 87) 24 ก.ค. 63
ปฏิทินวันมาเรียนระดับมัธยมศึกษาเทอม 1/2563 (อ่าน 89) 05 ก.ค. 63
แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อกับทาง รร. ปฏิบัติตามมาตรการป้องการ covid-19 อย่างเคร่งครัด (อ่าน 97) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดเรียน เทอม 1/2563 (อ่าน 95) 29 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาวันที่ 30 มิ.ย.2563 (อ่าน 44) 24 มิ.ย. 63
แจ้งนักเรียนหอพักเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 44) 24 มิ.ย. 63
โรงเรียนของเราเรียนทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์. วันเว้น วัน สลับ ม.ต้น ม.ปลาย (อ่าน 67) 24 มิ.ย. 63
แจ้งวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 คือ วันที่ 1 ก.ค. 2563 (อ่าน 57) 29 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองระดับอนุบาลและประถมศึกษา รับใบงานให้นักเรียนฝั่งประถมด้วย วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 9:00-1 (อ่าน 54) 29 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 147) 15 พ.ค. 63