ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนหอพักเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สิ่งที่นักเรียนหอพักทุกคนต้องเตรียม
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 2 ฉบับ
  2. รูปถ่ายนักเรียน                                1  รูป
 เพื่อใช้รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 102 ครั้ง